Hizmetler

Yazılı çeviri

Özel ve tüzel kişilere aşağıda sıralanan yazılı çeviri hizmetlerini sunmaktayız:

 • Teknik dokümantasyon çevirisi
 • Hukuk çevirileri
 • Tıbbi metin çevirisi
 • İktisat, maliye, sigortacılık alanında metin çevirileri
 • Gümrük dokümantasyon çevirisi (beyanname, CMR, konşimento, sertifikalar vs.)
 • Bankacılık çevirisi
 • Denizcilik çevirisi
 • Ticari belgeler çevirisi (kuruluş belgeleri, finans ve muhasebe belgeleri, sözleşmelerin çevirileri vs.)
 • Mektup ve iş yazışmaları çevirisi
 • Pazarlama ve reklam metin çevirisi

Deyimlerin kesinsizliği veya belirsizliği olumsuz sonuçlara yol açabildiğinin farkındayız, bundan dolayı mümkün olduğu kadar işimize sorumlu davranmaktayız.

Biz her zaman müşterilerimize en geniş hizmet yelpazesini sunmaya çalışmaktayız, menajerlerimiz ise çeviriyle ilgili konularda size danışmanlık yapmaya her daim hazırdır.

SÖZLÜ ÇEVİRİ

Özel ve tüzel kişilere aşağıda sıralanan sözlü çeviri hizmetlerini sunmaktayız:

 • İş ziyaretleri, iş görüşmeleri sırasında çeviri hizmetleri
 • Telefon görüşmeleri çevirisi
 • Şahısların veya iş heyetlerinin yanında çevirmen olarak eşlik etme
 • Herhangi resmi makamlara, mahkemelere ve noterliklere başvuruda ardıl çeviri
 • Donanım montajı ve onarımı sırasında çeviri

Modern dünyada ülkeler arası iletişimin gücü ve yaygınlaşma hızı her yıl artmaktadır. Kültürler arası iletişimin yüksek seviyede ve orijinale uygun olması çok önemlidir. Bundan dolayı sözlü çevirilerde tercümanın yabancı dil bilgisinin ve ilgili alan bilgilerinin yüksek seviyede olmasıyla birlikte aynı zamanda iletişim becerilerine sahip olmalı ve profesyonel etik kurallarına uygun şekilde davranmalıdır. Büromuz deneyimli, yüksek performanslı uzmanların yardımıyla size sözlü çeviri hizmetlerini sunmaya hazırız.

ÖZEL BELGE ÇEVİRİSİ

Aşağıda sıralanan özel belge çeşitlerinin çevirisini yapmaktayız:

 • nüfus cüzdanları ve diğer kimlik belgeleri,
 • doğum, evlilik, boşanma, ad değiştirme, ölüm vb. belgeleri,
 • ehliyet belgeleri,
 • emeklilik belgeleri, emekli işleri,
 • eğitim dokümanları; lise diplomaları, diploma ve ekleri, şahadetnameler, transkriptler,
 • rapor, sertifikalar,
 • askerlik cüzdanı,
 • çalışma belgesi,
 • noterlik belgeleri, muvafakatnameler, vekaletnameler, mahkeme kararları,
 • rapor ve belgelerdeki kaşe ve mühürler,
 • diğer belgelerin çevirisi.

Yukarıda sayılan belgelerin noter tasdikli çevirilerini yapmaktayız. Çevirinin yeminli tercüman tarafından yapıldığını ve mevzuatla belirtilen taleplere uygun olduğunu noter tasdik eder. Noter tarafından onaylı belgelerin çevirileri Rusya Federasyonunun veya yabancı ülkelerin resmi makamlarına sunulmak üzere yapılmaktadır. Buna ek olarak yabancı dile çevirilen ve noter tarafından onaylanan belgeler, Adalet Bakanlığı tarafından Lahey Sözleşmesinin taleplerine uygun şekilde üzerine Apostil (Tasdik Şehri) kaşesiyle onaylatılabilir.

Çeviri ve sonradan tasdik için teslim edilen belgeler aşağıdaki kriterlere uymalı:

 • belgenin üzerinde belgeyi veren makamın imzası ve mührü bulumalıdır,
 • belge üzerinde düzeltme, ekleme, silinti, dış görünüş ve şekil bozuklukları gibi kusurlar olmamalıdır.

Menajerlerimiz noter tasdiki ve noter onaylı çeviri düzeni hakkında size her zaman danışmanlık yapmaya hazırlar.

Yabancı ülke vizelerini, geçici ikamet iznini, evlilik iznini vb. almak için belge çevirileri alanında geniş deneyime sahibiz.

Herhangi bir sorunuzu çözmede yardımcı olmaya hazırız.